top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

PORADNI DIETETYCZNEJ ONLINE HARMONICDIET

1. Wstęp

Witamy w poradni dietetycznej HarmonicDiet. Wierzymy w ochronę Twojej prywatności i ochronę danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje, w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i chronimy Twoje dane osobowe. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami przed korzystaniem z naszych usług.

2. Administrator danych

Administratorem danych osobowych zebranych od użytkowników serwisu www.harmonicdiet.pl jest właścicielka poradni Eliza Gosławska. Można się z nią skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@harmonicdiet.pl.

3. Rodzaje gromadzonych danych

Gromadzimy dane osobowe, które nam dobrowolnie przekazujesz w trakcie korzystania z naszych usług, w tym:

 • Imię, nazwisko i dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu) w celu umożliwienia kontaktu i zapewnienia skutecznej obsługi klienta.

 • Informacje dotyczące Twojej historii zdrowotnej, które są niezbędne do świadczenia usług dietetycznych i doradztwa żywieniowego.

 • Dane dotyczące preferencji żywieniowych, celów i wyzwań związanych z dietą, aby dostosować naszą pomoc do Twoich potrzeb.

 

4. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe użytkowników zbierane są w celu:

 • Świadczenia usług dietetycznych, w tym doradztwa żywieniowego i planowania diety.

 • Realizacji zamówień i pakietów oferowanych przez poradnię dietetyczną HarmonicDiet.

 • Zapewnienia skutecznej obsługi klienta i odpowiedzi na zapytania klientów oraz kontrahentów.

 • Poprawy jakości naszych usług i dostosowania ich do Twoich indywidualnych potrzeb.

 • Przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe są gromadzone tylko w zakresie niezbędnym do realizacji tych celów.

 

5. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez poradnię dietetyczną HarmonicDiet zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Dane są przetwarzane zgodnie z zasadami poufności, integralności oraz zgodności z prawem.

 

6. Przechowywanie danych

Dane osobowe są przechowywane przez HarmonicDiet przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania.

 

7. Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim

HarmonicDiet zapewnia, że dane osobowe zebrane od użytkowników nie będą przekazywane, sprzedawane ani udostępniane stronom trzecim, chyba że wymaga tego obowiązujące prawo lub zostanie uzyskana uprzednia zgoda użytkownika.

8. Przekazywanie danych do usługodawców zewnętrznych

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez usługodawców zewnętrznych działających w imieniu HarmonicDiet, np. dostawców usług IT. HarmonicDiet gwarantuje, że wszyscy tacy usługodawcy są zobowiązani do zachowania poufności i bezpieczeństwa danych osobowych.

9. Zabezpieczenia danych

Poradnia dietetyczna HarmonicDiet stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych użytkowników przed nieautoryzowanym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub ujawnieniem.

 

10. Cookies

Nasza witryna może używać plików cookie w celu ułatwienia korzystania z naszej strony internetowej. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, smartfonie itp.), które umożliwiają analizę sposobu korzystania z witryny w celu usprawnienia działania i dostosowania treści do preferencji użytkownika. Wchodząc na Stronę www.harmonicdiet.pl, wyrażasz zgodę na używanie wymaganych plików cookie.

11. Prawa użytkownika

Zgodnie z obowiązującym prawem Użytkownicy serwisu HarmonicDiet mają prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania informacji o tym, jakie dane są przetwarzane.

 • Poprawienia lub uaktualnienia swoich danych osobowych.

 • Usunięcia swoich danych osobowych, o ile nie ma przeciwwskazań prawnych do ich przechowywania.

 • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody.

 • Przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora danych.

 

12. Prawo do skargi

W przypadku wątpliwości co do przetwarzania danych osobowych lub naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, użytkownicy mają prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego.

 

13. Kontakt

W razie pytań lub w celu skorzystania z powyższych praw, prosimy o kontakt z nami:

Poradnia Dietetyczna HarmonicDiet Eliza Gosławska

E-mail: kontakt@harmonicdiet.pl

 

14. Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności w celu dostosowania jej do zmian prawnych lub rozwoju usług świadczonych przez HarmonicDiet.

Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej HarmonicDiet.

Ostatnia aktualizacja: 2 sierpnia 2023 roku.

Dziękujemy za zaufanie i korzystanie z naszych usług!

bottom of page